Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Zobraziť štandardnú verziu stránky

SPORT CONNECTIONS: Konferencia Slovenského paralympijského výboru

V bratislavskom hoteli Gate One sa konala konferencia pod názvom „SPORT CONNECTIONS“, ktorú organizoval Slovenský paralympijský výbor. Bola venovaná zásadným otázkam budúcnosti slovenského športu, jeho financovaniu, ako aj novému zákonu o športe.

Konferenciu otvorila téma „Quo vadis, slovenský šport?“ a predseda SPV Ján Riapoš v úvode ocenil, že slovenský šport je 30 rokov od vzniku samostatnej republiky zjednotený ako nikdy predtým. Spomenul aj celosvetový projekt Wethe15, ktorý sa týka 1,3 miliardy ľudí v celom svete a 870 tisíc ľudí na Slovensku so zdravotným obmedzením, ktorého jedným z cieľov je aj odstraňovanie bariér, čoho sa týka aj dnešná konferencia. Viac o priebehu konferencie sa dozviete v článku: Témou úvodu konferencie bola jednota športovej obce a nový zákon o športe


SPORT CONNECTIONS: Nový zákon o športe a financovanie slovenského športu

„Legislatívnemu procesu by mal predchádzať filozofický proces v spoločnosti,“ zdôraznil predseda Slovenského paralympijského výboru Ján Riapoš. „Keď do perfektného vzorca vložíte zlé údaje, výsledkom je v konečnom dôsledku zlé riešenie,“ definoval Branislav Strečanský, riaditeľ kancelárie štátneho tajomníka pre šport Richarda Nemca, aktuálny stav podpory slovenského športu zo strany štátu, presnejšie zo strany rezortného ministerstva, ktoré má patronát nad slovenským športom. Viac o priebehu konferencie sa dozviete v článku: Keď to dokážu Maďari a Poliaci, prečo to nedokážeme my?


SPORT CONNECTIONS: Športový marketing, televízia a nové príležitosti

Konferencia SPORT CONNECTIONS pokračovala témou „Nový zákon o športe a financovanie slovenského športu“, ktorú otvoril riaditeľ kancelárie štátneho tajomníka pre šport MŠVVaŠ SR Branislav Strečanský. Predstavil konkrétne zmeny, ktoré by mala priniesť do športu spomínaná legislatívna norma, najmä čo sa týka prerozdeľovania financií. Viac o priebehu konferencie sa dozviete v článku: Prechod športov je veľmi zložitý proces


SPORT CONNECTIONS: Prechod paralympijských športov pod národné športové zväzy

„Čelíme novým výzvam, hľadáme spôsob, ako ich splniť,“ priznáva výkonná riaditeľka SZTPŠ Martina Balcová. „Veľmi ma mrzí, že naše rezortné ministerstvo (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, pozn. redakcie) zúžilo problém chystaného prechodu športových odvetví telesne postihnutých športovcov pod národné športové zväzy a federácie zdravých iba na ich financovanie a prihlasovanie do medzinárodných súťaží. To je z jeho strany veľmi skreslený a dosť nešťastne oklieštený pohľad na problematiku, ktorá nás už niekoľko rokov zamestnáva,“ zdôraznila Martina Balcová, výkonná riaditeľka Slovenského zväzu telesne postihnutých športovcov (SZTPŠ). Viac o priebehu konferencie sa dozviete v článku: Celosvetovým trendom je zaradiť telesne postihnutých športovcov pod národné športové zväzy zdravých


Vážení zástupcovia športovej obce, týmto si Vás v mene Slovenského paralympijského výboru dovoľujeme pozvať na konferenciu SPORT CONNECTIONS, ktorá sa bude konať v piatok 16. júna 2023 od 9:00 v hoteli Gate One v Bratislave.

Témy konferencie:

  • Quo vadis slovenský šport
  • Nový zákon o športe a financovanie slovenského športu
  • Športový marketing, televízia a nové príležitosti
  • Prechod paralympijských športov pod národné športové zväzy

Tešíme sa na vašu účasť.

Slovenský paralympijský výbor

Ďakujeme partnerom

Hlavní partneri

Projekty podporili

Oficiálni partneri

Komunikačný partner

Automobilový partner

Hlavný mediálny partner

Mediálni partneri

Dodávatelia